Informace o projektu

Název projektu: Animátor v cestovním ruchu

 

Registrační číslo: CZ.04.1.03/3.3.14.3./0053

 

Název operačního programu: Operační program Rozvoj lidských zdrojů (OPRLZ)


Číslo a název opatření: 3.3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání

 

Cílem tohoto vzdělávacího programu bylo poskytnout účastníkům vzdělávání poznatky všeobecného pedagogicko-psychologického základu (z oblasti pedagogiky, psychologie, sociologie a společenského protokolu), základy odborné způsobilosti v oblasti cestovního ruchu a potřebné pohybové dovednosti podložené teoretickými znalostmi sportovních činností. Dále byl účastník seznámen s oblastí hudební a výtvarnou a s oblastí výpočetní techniky.  Tento program byl určen pro přípravu a realizaci animačních programů a programů se sportovním zaměřením v oblasti cestovního ruchu. Účastníky byli i učitelé, vedoucí a praktikanti dětských táborů a zaměstnanci nízkoprahových center a klubů, kroužků při tvorbě programů pro děti a mládež.

"Animátor v cestovním ruchu" trval 170 hodin (17 týdnů – 10 h týdně).

Výuka probíhala v budovách GOODWILL - vyšší odborné školy s.r.o., P. Holého 400, Frýdek-Místek a v pronajatých tělocvičnách a krytém bazénu ve Frýdku-Místku.

Seznam modulů:

 • Kultura jazykového projevu
 • Komunikace
 • Společenský protokol
 • Vybrané kapitoly z vývojové pedagogiky, psychologie a sociologie
 • Animační činnosti
 • Sportovní a pohybové aktivity
 • Technika cestovního ruchu
 • Zeměpis cestovního ruchu
 • Využití výpočetní techniky
 • Práce průvodce
 • Hudební a výtvarná kultura

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více informací na oficiálních stránkách www.esfcr.cz a www.europa.eu.


PARTNEŘI
ŠKOLY