Informace o projektu

 

 

 

 

Název projektu: Projekt odborné praxe Goodwill - Espaňa 2016/2017
Číslo projektu: 2016-1-CZ01-KA102-023080
Program: Erasmus+ - Mobilita žáků a pracovníků v odborném vzdělávání a přípravě

Také v letošním školním roce zpestřil výuku tradiční podzimní Workshop odborných praxí. 22. 11. 2017 si přednáškový sál vyslechl, co se naši studenti naučili ve firmách na ostrově Tenerife a na pobřeží Costa Brava. Nové zkušenosti, praktické dovednosti, ale také zdokonalení komunikace v cizích jazycích, poznání místní kultury a reálií – to byla nosná témata prezentací. Praktikanti neopomenuli zmínit proces uznávání získaných dovedností a také systém ECVET. Díky této akci získali další studenti povědomí o programu Erasmus+ i motivaci k účasti. 

 

   

 

 

 

 

 

 

NÁZEV PROJEKTU: Projekt odborné praxe Goodwill - Espaňa 2016/2017
ČÍSLO PROJEKTU: 2016-1-CZ01-KA102-023080
Program: Erasmus+ - Mobilita žáků a pracovníků v odborném vzdělávání a přípravě

 

Také ve školním roce 2016/2017 mohli naši studenti vycestovat na zahraniční odbornou stáž díky grantu z programu Erasmus+ (Mobilita žáků a pracovníků v odborném vzdělávání a přípravě).

V září 2016 byli studenti seznámeni s podmínkami účasti na projektu a také s jeho cíli.

V říjnu 2016 proběhla výběrová řízení pro oba plánované cykly. Pro první cyklus (pobřeží Costa Brava ve Španělsku) byla hlavním kritériem znalost španělského jazyka alespoň na základní úrovni, pro druhý cyklus (Tenerife) znalost anglického jazyka. Kromě jazykových znalostí byl veden také pohovor a nástin řešení situací v hotelnictví. Bylo vybráno celkem 12 studentů (4 první cyklus a 8 druhý cyklus) druhého ročníku.

V listopadu byl zahájen kurz španělštiny pro všechny účastníky stáží. Cílem kurzu bylo zaměřit se na odbornou španělštinu používanou v hotelnictví a v gastronomii, tak aby studenti byli připraveni řešit situace na pracovišti. Jazykový kurz probíhal v pátky vždy v rozsahu čtyř vyučovacích hodin (celkem 40 hodin). Studenti si pochvalovali, kolik se toho naučili a jak dobře mluví španělsky.

Zároveň proběhly první informační schůzky se studenty a konzultace realizace stáží s hostitelskými organizacemi, zejména potvrzení termínů, zajištění mentoringu a hodnocení výsledků stáží. Byly podepsány účastnické smlouvy a zajištěny letenky na Tenerife.

V roce 2017, před výjezdem na stáže, probíhala jednání s hostitelskými organizacemi. Byly dohodnuty náležitosti týkající se náplní stáží, financování, pojištění, dopravy, ubytování a dalších bodů praktické podpory. Také v aktuálním projektu byl aplikován ECVET – Evropský systém pro zvýšení kvality mobility v odborném vzdělávání.  Studentům byly představeny kompetence a dovednosti, které si během stáží osvojí a tyto detailně popsány v tzv. jednotkách výsledků učení. Každý stážista absolvoval dvě až tři jednotky a zástupci hostitelských organizací provedli závěrečné hodnocení (vyplnili hodnotící archy ke každé jednotce). Toto hodnocení bylo akceptováno vysílající organizací.  Celkem byly uplatněny následující jednotky výsledků učení: Check-in hosta v hotelovém provozu, Obsluha hotelového hosta při podávání večeře, Animátor večerních herních aktivit a Dětský animátor – choreografie na písničky. Při sestavování jsme vyšli ze zkušeností z projektu Výzvy 2015. Jednotky byly přeloženy do anglického jazyka a jejich obsah a hodnotící formulář zaslán zástupcům hostitelských organizací ke schválení. Poté došlo k podpisu smluv: Memorandum of Understanding, Learning Agreement a Quality Commitment. Probíhaly další organizační schůzky se studenty a zajištěna byla doprava pro první cyklus a transfery. Účastníkům stáže bylo sjednáno pojištění. V neposlední řadě byli studenti seznámeni s Europassem-mobility, tedy dalším dokladem o úspěšné realizaci odborné praxe. Europass-mobility byl sestavený v anglickém jazyce.

24. dubna 2017 odletěla první skupina (4 studenti) na odbornou praxi na ostrov Tenerife. Vlastní stáže proběhly od 25. 4. 2017 do 20. 5. 2017. Studenti absolvovali stáže v hotelích Zentral Center a Granada Park v plánované délce 26 dnů s tím, že odpracovali 40 hodin týdně (8 hodin denně). Každý splnil dvě jednotky výsledků učení. Pracovalo se na recepci, kde se stážisté postupně seznamovali se všemi úkoly, které je nutné řešit v rámci této pozice. Zpočátku pracovali pod dohledem a postupně přejímali samostatné úkoly. Dokázali komunikovat s klienty, řešit telefonáty, pracovat s rezervačními systémy, provádět check-in a check-out, evidovat požadavky hostů, obsluhovat v lobby baru apod. V rámci druhé jednotky pracovali v hotelové restauraci, kde pomáhali při podávání večeří, kontrolovali ubytované hosty, prováděli servis, vyřizovali objednávky nápojů apod. Animátoři si zase vyzkoušeli animátorské aktivity v praxi – vedli večerní programy, minidisco apod. Dle potřeby poznali práci i v dalších hotelových odděleních, např. v housekeepingu. Po návratu vyplnili hodnotící dotazník a absolvovali setkání s vedoucím projektu za účelem hodnocení kvality mobilit a potvrzení Europassů-mobility ze strany vysílající organizace. K vlastní náplni a průběhu se vyjádřili velmi pochvalně.

22. 5. 2017 odletěla na Tenerife druhá skupina studentů, také v počtu 4 a dne 29. 5. 2017 skupina tří stážistek na pobřeží Costa Brava. Návrat z Tenerife byl 18. 6. 2017 a z Katalánska 25. 6. 2017. Poslední studentka absolvovala stáž prvního cyklu v termínu 26. 6. 2017 až 21. 7. 2017. Také druhá skupina studentů na Tenerife pracovala ve stejných hotelích s totožnou náplní. Na pobřeží Costa Brava si v rodinném Hotelu Haromar dvě praktikantky vyzkoušely práci na recepci a v hotelové restauraci a dvě poznaly, vedle hotelu, co obnáší animační činnosti. Ty vykonávaly pro firmu Festamusic Grup.

Po návratu všech stážistů byla realizována hodnotící setkání. Bez výjimky byly stáže hodnoceny velmi kladně. Studenti si pochvalovali, co se naučili v oblasti odborné i jazykové; ocenili uznávání výsledků učení. Poznali reálie a život ve Španělsku na vlastní kůži, což je zkušenost k nezaplacení. Výstupy absolventů zahraničních stáží působí velmi motivačně také na ty, kteří zvažují vycestovat díky programu Erasmus+ v následujících letech.

 

 

   

 

 

 

MOBILITY V PROGRAMU ERASMUS+ A UPLATNĚNÍ SYSTÉMU ECVET

 

NÁZEV PROJEKTU: Projekt odborné praxe Goodwill - Espaňa 2015/2016
ČÍSLO PROJEKTU: 2015-1-CZ01-KA102-013150
PROGRAM: Erasmus+ - Mobilita žáků a pracovníků v odborném vzdělávání a přípravě

 

Dne 19. 4. 2017 to na Goodwillu žilo také po ukončení výuky. Zpestřením odpoledne bylo pracovní setkání pod názvem „Mobility v programu Erasmus+ a uplatnění systému ECVET“. Zástupci osmi regionálních středních škol a vyšší odborné školy Goodwill diskutovali o aktivitách programu Erasmus+. Vedle představení vlastních mobilit došlo také na Evropský systém kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu, známý pod zkratkou ECVET. Ten se pomalu stává neodmyslitelnou součástí projektů mobilit. Zkušení realizátoři předali své poznatky zástupcům škol, které zvažují účast v aktivitách programu Erasmus+. Současně si mezi sebou vyměnili informace o zapojení systému ECVET do projektů, včetně zkušeností se sestavováním jednotek výsledků učení. Věříme, že konkrétní výstupy prezentujících byly inspirací pro všechny zúčastněné pedagogy. Nutno podotknout, že se jednalo o první setkání tohoto charakteru ve Frýdku-Místku a okolí a tím pádem došlo k navázání kontaktů mezi vedoucími projektů v jednotlivých institucích. Děkujeme všem, kteří přijali pozvání za velmi vstřícný přístup a předání podnětných informací.    

 

         

 

 

NÁZEV PROJEKTU: Projekt odborné praxe Goodwill - Espaňa 2015/2016
ČÍSLO PROJEKTU: 2015-1-CZ01-KA102-013150
PROGRAM: Erasmus+ - Mobilita žáků a pracovníků v odborném vzdělávání a přípravě

 

Závěr školního roku 2014/2015 byl pro naše studenty ještě o něco radostnější – zpráva o přidělení grantu z programu Erasmus+ (Mobilita žáků a pracovníků v odborném vzdělávání a přípravě) sklidila velký ohlas mezi zájemci o odbornou zahraniční stáž v roce 2016.

 

V září 2015 byli studenti seznámeni s podmínkami účasti na projektu a také s jeho cíli.

 

V říjnu 2015 proběhla výběrová řízení pro oba plánované cykly. Pro první cyklus (pobřeží Costa Brava ve Španělsku) byla hlavním kritériem znalost španělského jazyka alespoň na základní úrovni, pro druhý cyklus (Tenerife) znalost anglického jazyka. Kromě jazykových znalostí byl veden také pohovor a nástin řešení situací v hotelnictví. Bylo vybráno celkem 12 studentů (4 první cyklus a 8 druhý cyklus) druhého a třetího ročníku oboru Cestovní ruch.

 

V listopadu byl zahájen kurz španělštiny pro všechny účastníky stáží. Cílem kurzu bylo zaměřit se na odbornou španělštinu používanou v hotelnictví a v gastronomii, tak aby studenti byli připraveni řešit situace na pracovišti. Jazykový kurz probíhal v pátky vždy v rozsahu čtyř vyučovacích hodin (celkem 40 hodin). Studenti si pochvalovali, kolik se toho naučili a jak dobře mluví španělsky.

 

Zároveň proběhly první informační schůzky se studenty a konzultace realizace stáží s hostitelskými organizacemi, zejména potvrzení termínů, zajištění mentoringu a hodnocení výsledků stáží. Byly podepsány účastnické smlouvy a zajištěny letenky na Tenerife.

 

V roce 2016, před výjezdem na stáže, pokračovala jednání o odborné náplni stáží, o zajištění financování, pojištění a dopravy a dalších praktických náležitostí. Oproti minulým letům přinesl aktuální projekt odborných stáží velikou novinku – respektujeme systém ECVET!!! Jednoduše řečeno, umíme detailně popsat, co se studenti během stáží naučí a odborníci z hostitelských organizací nám praktikanty ohodnotí a vše zapíšou do hodnotících formulářů. Za tímto účelem byly stanoveny jednotky výsledků učení (celkem 4 – Check-in hosta v hotelovém provozu, Obsluha hotelového hosta při podávání večeře, Úklid v ubytovacím zařízení a Animátor večerních herních aktivit), tyto prokonzultovány s odborníky na ECVET, přeloženy do anglického jazyka a jejich obsah a hodnotící formulář zaslán zástupcům hostitelských organizací ke schválení. Poté došlo k podpisu smluv: Memorandum of Understanding, Learning Agreement a Quality Commitment. Probíhaly další organizační schůzky se studenty a zajištěna byla doprava pro první cyklus a transfery. Účastníkům stáže bylo sjednáno pojištění. V neposlední řadě byli studenti seznámeni s Europassem-mobility, tedy dalším dokladem o úspěšné realizaci odborné praxe. Europass-mobility byl sestavený v anglickém jazyce.

 

25. dubna 2016 odletěla první skupina (4 studenti) na odbornou praxi na ostrov Tenerife. Vlastní stáže proběhly od 27. 4. 2016 do 22. 5. 2016. Studenti se vrátili dne 24. 5. 2016. Studenti absolvovali stáže v hotelích v plánované délce 26 dnů s tím, že odpracovali 40 hodin týdně (8 hodin denně). Každý splnil dvě jednotky výsledků učení. Pracovalo se na recepci, kde se stážisté postupně seznamovali se všemi úkoly, které je nutné řešit v rámci této pozice. Zpočátku pracovali pod dohledem a postupně přejímali samostatné úkoly. Dokázali komunikovat s klienty, řešit telefonáty, pracovat s rezervačními systémy, provádět check-in a check-out, evidovat požadavky hostů, obsluhovat v lobby baru apod. V rámci druhé jednotky pracovali v hotelové restauraci, kde pomáhali při podávání večeří, kontrolovali ubytované hosty, prováděli servis, vyřizovali objednávky nápojů apod. Studentka animací si zase vyzkoušela animátorské aktivity v praxi – vedla večerní program, minidisco apod. Dle potřeby poznali práci i v dalších hotelových odděleních, např. v housekeepingu. Po návratu vyplnili hodnotící dotazník a absolvovali setkání s vedoucím projektu za účelem hodnocení kvality mobilit a potvrzení Europassů-mobility ze strany vysílající organizace. K vlastní náplni a průběhu se vyjádřili velmi pochvalně.

 

25. 5. 2016 odletěla na Tenerife druhá skupina studentů, také v počtu 4 a dne 30. 5. 2016 skupina čtyř stážistů na pobřeží Costa Brava. Všichni absolvovali stáže v hotelích, přičemž také v prvním cyklu (Costa Brava) byly ověřovány stejné jednotky, jako na Kanárských ostrovech. Jen u stážistky v hotelu Serhs Sorra Daurada v letovisku Malgrat de Mar byla jako druhá jednotka zastoupena práce pokojské.  Z Tenerife se vrátili 23. 6. 2016 a z Katalánska 26. 6. 2016.  

 

Po návratu všech stážistů byla realizována hodnotící setkání. Bez výjimky byly stáže hodnoceny velmi pozitivně. Studenti si pochvalovali, co se naučili v oblasti odborné i jazykové; ocenili uznávání výsledků učení. Poznali reálie a život ve Španělsku na vlastní kůži, což je zkušenost k nezaplacení. Výstupy absolventů zahraničních stáží působí velmi motivačně také na ty, kteří zvažují vycestovat díky programu Erasmus+ v následujících letech.

 

 

           


 

 WORKSHOP ODBORNÝCH STÁŽÍ

 

NÁZEV PROJEKTU:

PROJEKT ODBORNÉ PRAXE GOODWILL - ESPAŇA 2015/16

ČÍSLO PROJEKTU:

2015-1-CZ01-KA102-013150

 

Program: Erasmus+ - Mobilita žáků a pracovníků v odborném vzdělávání a přípravě

Předvánoční atmosféru na Goodwillu zpestřil tradiční workshop odborných stáží. Své zkušenosti prezentovali nejen účastníci stáží v České republice, ale zejména ti, kteří vyjeli díky programu Erasmus+ do zahraničí. Zaplněný přednáškový sál si vyslechl, co se naši studenti naučili v hotelích na ostrově Tenerife a na pobřeží Costa Brava. Nové zkušenosti, praktické dovednosti, ale také zdokonalení komunikace v cizích jazycích, poznání místní kultury a reálií – to byla nosná témata prezentací. Praktikanti neopomenuli zmínit proces uznávání získaných dovedností a také systém ECVET. Díky této akci získali mladší studenti povědomí o programu Erasmus+ i motivaci k účasti. 

 

               

 

 

 

 

 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA EVROPSKÉ KOMISE K PROBĚHLÝM PRAXÍM ZDE.

 

 

 

 

NÁZEV PROJEKTU:

PROJEKT ODBORNÉ PRAXE GOODWILL-ESPAŇA-ADC 2013/2014

 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU:

CZ/13/LLP-LdV/IVT/134043

 

Informace o průběhu odborných praxí GOODWILL - ESPAŇA - ADC 2013/2014 naleznete zde:

 

Další fotografie z praxí si můžete prohlédnout zde.

 

 

 

 NÁZEV PROJEKTU:

PROJEKT ODBORNÉ PRAXE GOODWILL-ESPAŇA - ADC 2012/2013

 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU:

CZ/12/LLP-LdV/IVT/134039

Také ve školním roce 2012/13 získala naše škola finanční příspěvek na realizaci projektu odborných stáží v rámci programu Leonardo da Vinci – mobility. Tradičními partnery zůstávají katalánské firmy, které přijmou pět stážistů. Novinkou projektu bude květnový čtrnáctidenní výjezd 12 studentů do Spojeného království, konkrétně na okraj Londýna. Odbornou praxi nám pomáhá zařídit instituce ADC College.

 

V říjnu 2012 proběhla výběrová řízení pro běh do Španělska i do Spojeného království. Zájemci o stáž byli motivováni také během workshopu, který byl zorganizován na půdě VOŠ Goodwill. O průběhu a výsledcích odborné stáže v roce 2012 (projekt číslo CZ/11/LLP-LdV/IVT/134026) podala informaci účastnice Barbora Roiková.

 

V březnu a v dubnu 2013 proběhla příprava – jazykové kurzy anglického a španělského jazyka. Konala se řada organizačních schůzek.

 

V květnu přišla velká chvíle pro 10 studentek a dva studenty, kteří odcestovali do Londýna. Pro mnohé byla dobrodružstvím již samotná cesta, protože poprvé v životě letěli. V britské metropoli strávili 10 příjemných pracovních dnů a jeden víkend, který využili k poznávání Londýna. Praxe byla přidělena podle studijního zaměření – studenti oboru zahraniční obchod vykonávali zejména administrativní a kancelářské práce, seznámili se s obchodní činností firem, účetnictvím, průběhem obchodních jednání apod., v jednom případě také obchod s realitami. Studentky oboru animace v cestovním ruchu připravovaly a vedly animační programy pro různé typy klientů, popř. pracovaly v cestovních kancelářích. Obor podnikání v cestovním ruchu měl zastoupení v hotelnictví. Kromě práce ve firmách poznali stážisté život v londýnských rodinách a měli možnost srovnat zdejší životní styl s tím, který znají ze svých domovů.

 

Fotografie z Londýna můžete shlédnout zde
 

 Na konci měsíce května vyrazily první stážistky také to Katalánska. Praxe ve Španělsku probíhaly v květnu, červnu a v červenci a trvaly čtyři týdny. Celkem pět studentů absolvovalo stáž v hotelích a v cestovní kanceláři. V hotelích si prošli všemi odděleními (jídelna, bar, kuchyně, recepce a housekeeping), v cestovní kanceláři Delfin travel pracovali jako delegáti – nejdříve pod odborným dohledem a poté již řešili úkoly samostatně.

 

Fotografie ze Španělska najdete zde

 

Díky stážím v rámci programu Leonardo da Vinci získalo celkem 17 studentek a studentů neocenitelnou zkušenost s prací v zahraničí. Prokázali schopnost orientace v cizojazyčném prostředí, aplikovali získané poznatky v praxi, získali odborné dovednosti a v neposlední řadě sebevědomí v komunikaci v cizím jazyce. Svou spokojenost dali pozitivními hodnoceními najevo také zaměstnavatelé. Od španělských hostitelských organizací jsme dokonce obdrželi děkovné emaily s nabídkou rozšířené spolupráce.

 

 

 

NÁZEV PROJEKTU:

 

PROJEKT ODBORNÉ PRAXE GOODWILL-ESPAŇA 2011/2012

 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU:

CZ/11/LLP-LDV/IVT/134026

 

Celý projekt začal schválením přihlášky a přidělením finančního příspěvku Národní agenturou. Protože byl podobný projekt realizován již ve školním roce 2010/2011, vystoupili jeho účastníci z řad našich studentů na tradičním jazykovém dni. Ten se konal na půdě VOŠ Goodwill za účasti žáků naší školy i jiných vzdělávacích institucí ve Frýdku-Místku:

 

Stejně jako v minulém školním roce vycestovali čtyři studenti VOŠ Goodwill na odbornou zahraniční stáž do Španělska. Projekt byl financován ze zdrojů Programu celoživotního učení Leonardo da Vinci – mobility. Studenti oboru cestovní ruch pracovali v hotelích a cestovní kanceláři v katalánském letovisku Lloret de Mar a okolí. Čtyřtýdenní stáže probíhaly od května do července. Hostitelskými organizacemi byly hotely Ancla a Haromar a cestovní kancelář Delfin travel.

 

Praktikanti v hotelích prošli prací ve všech odděleních, dvě stážistky v CK Delfin travel poznaly, jak jsou organizovány transfery, fakultativní výlety a postupně přejímaly samostatné úkoly delegáta.

 

Všichni studenti měli příležitost porovnat vědomosti získané během výuky s potřebami praxe, prokázat a rozvinout své schopnosti a dovednosti na poli odborného i jazykového vzdělávání. Vedle vlastního zhodnocení kvality nabytých zkušeností získali také ohodnocení ze strany mentorů a obdrželi Europass mobility.

 

Vlastní průběh i výsledky projektu odborné praxe byly všemi stranami hodnoceny jako nadprůměrné; zástupci hostitelských organizací projevili velký zájem pokračovat v projektových aktivitách i v následujících letech.

 

NÁZEV PROJEKTU:

PROJEKT ODBORNÉ PRAXE GOODWILL-ESPAŇA 2010/2011

 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU:

CZ/10/LLP-LDV/IVT/134121

 

Ve školním roce 2010/2011 vycestovali čtyři studenti VOŠ Goodwill na odbornou zahraniční stáž do Španělska. Projekt byl financován ze zdrojů Programu celoživotního učení Leonardo da Vinci – mobility. Studenti oboru cestovní ruch pracovali v hotelích a cestovní kanceláři v katalánském letovisku Lloret de Mar a okolí ve dnech 27. 5. až 26. 6. 2011 a 24. 6. až 24. 7. 2011. Hostitelskými organizacemi byly hotely Dex a Haromar a cestovní kancelář Delfin travel. Od roku 2001 se tak počet úspěšných absolventů zahraničních praxí v rámci programu Leonardo da Vinci rozrostl na 88.

 

Náplň praxe byla v souladu se studovaným oborem. Stážisté v hotelích poznali během měsíce všechna oddělení – pracovali v kuchyni, v restauraci (včetně baru), na recepci i v oddělení housekeeping. Stážisté v cestovní kanceláři postupně přejímali samostatné úkoly při organizaci transferů, fakultativních výletů i ubytování klientů, včetně řešení reklamací. Získali zkušenosti s prací v jedné z nejvyspělejších zemí Evropské unie, získali povědomí o úrovni poskytovaných služeb, zorientovali se v systému komunikace a zpracování informací, porovnali rozdíly ve firemní komunikaci se zvyklostmi z České republiky a v neposlední řadě prohloubili znalosti španělského jazyka.

 

Přínos mobility pro studenty:

 

Stáž studentů ve firmách ve Španělsku umožnila získat povědomí o úrovni zde poskytovaných služeb, zorientovat se v systému komunikace a zpracování informací.

 

Získané poznatky a praktické zkušenosti v návaznosti na studium umožnily studentům lépe se zorientovat v aktuálních potřebách praxe v zahraničí i u nás. Získáním těchto zkušeností a zejména osobního a jazykového sebevědomí si vytvořili nejlepší předpoklady k uplatnění na trhu práce nebo k nalezení nových možností pro vlastní podnikání.

 

V průběhu stáže v podnicích byl kladen důraz na práci s informačními technologiemi, studenti se seznámili s programy, které jsou používány při práci na recepci a s rezervačními systémy.

 

Stážistům byly postupně zadávány samostatné úkoly v souladu se schválenou náplní odborné praxe. Řešené problémy vycházely z potřeb organizace jako celku, studenti tak byli součástí týmu příslušného oddělení a získali zkušenost z fungování týmové práce.

 

Ve volném čase měli stážisté možnost poznat katalánské pamětihodnosti. Naše studentky získaly během praxe důkaz o rovných příležitostech pro muže a ženy v členské zemi EU, v řadě hostitelských organizací pracují na vedoucích postech ženy.

 

Získaný certifikát – Europass mobility - je dokladem o absolvování zahraniční praxe, zároveň stvrzuje schopnost absolventa komunikovat v daném oboru ve španělském jazyce a stává se tak významným dokladem v době, kdy je praxe výrazným pozitivem při vyhledávání zaměstnání.

 

NÁZEV PROJEKTU:

PROJEKT ODBORNÉ PRAXE GOODWILL-IIK 2009/2010

 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU:

CZ/09/LLP-LDV/IVT/134060

 

Také ve školním roce 2009/2010 se stala Goodwill – vyšší odborná škola, s. r. o. příjemcem grantu v rámci Programu celoživotního učení Leonardo da Vinci – mobility. Celkem osm studentů oborů zahraniční obchod a cestovní ruch absolvovalo odbornou zahraniční stáž ve firmách ve městě Jena (Spolková republika Německo – Durynsko). Akce se uskutečnila v termínu 23. 5. 2010 až 19. 6. 2010 a probíhala v penzionech (Zur Noll, Braugasthof Papiermühle), hotelích (Fair Hotel, Steigenberger Esplanade, Maxx Hotel), v cestovní kanceláři (Last Minute Tours Jena) a ve firmě se zahraniční působností (Permedex consulting). Od roku 2001 se počet úspěšných absolventů zahraniční stáže v durynských firmách rozrostl na 84.

 

Odborná praxe studentům umožnila získat zkušenosti v jedné z nejvyspělejších zemí EU, získat povědomí o úrovni poskytovaných služeb, zorientovat se v systému komunikace a zpracování informací a porovnat nejen podnikatelské prostředí a legislativu v zemích EU a v České republice, ale také rozdíly ve firemní komunikaci. Pobytem v rodinách si praktikanti zautomatizovali používání německého jazyka v každodenních situacích a lépe poznali životní styl v cizí zemi. Díky organizovanému rámcovému programu si stážisté prohlédli pamětihodnosti nejen Jeny, ale také jiných měst (Drážďany, Lipsko). Cvičně si vyzkoušeli průvodcování.

 

Přínos mobility pro studenty:

 

Stáž studentů ve firmách v Německu umožnila získat povědomí o úrovni zde poskytovaných služeb, zorientovat se v systému komunikace a zpracování informací. Studenti měli možnost pracovat v jedné ze zakladatelských zemí dnešní EU.

 

Získané poznatky a praktické zkušenosti v návaznosti na studium umožnily studentům lépe se zorientovat v aktuálních potřebách praxe v zahraničí i u nás. Získáním těchto zkušeností a zejména osobního a jazykového sebevědomí si vytvořili nejlepší předpoklady k uplatnění na trhu práce nebo k nalezení nových možností pro vlastní podnikání.

 

V průběhu stáže v podnicích byl kladen důraz na práci s informačními technologiemi, studenti se seznámili s programy, které jsou používány při práci na recepci a s rezervačními systémy jako Amadeus a Galileo. Studenti oboru zahraniční obchod pracovali v oddělení odbytu a prohloubili si znalosti z oblasti obchodní korespondence a účetnictví.

 

Stážistům byly postupně zadávány samostatné úkoly v souladu se schválenou náplní odborné praxe. Řešené problémy vycházely z potřeb organizace jako celku, studenti tak byli součástí týmu příslušného oddělení a získali zkušenost z fungování týmové práce.

 

Díky organizovanému rámcovému programu stážisté poznali nejen Jenu, ale i další německá města (Erfurt, Výmar).

 

Naše studentky získaly během praxe důkaz o rovných příležitostech pro muže a ženy v členské zemi EU, v řadě hostitelských organizací pracují na vedoucích postech ženy.

 

Získaný certifikát – Europass mobility - je dokladem o absolvování zahraniční praxe, zároveň stvrzuje schopnost absolventa komunikovat v daném oboru v německém jazyce a stává se tak významným dokladem v době, kdy je praxe výrazným pozitivem při vyhledávání zaměstnání.

 

 

 

 

 

 


PARTNEŘI
ŠKOLY