Informace o projektu

 

Název projektu: Přechod mezi školním a pracovním prostředím v odborném vzdělávání

Projekt číslo: CZ/12/LLP-LdV/PS/P/134032

V projektu je zapojeno 6 organizací, z toho 4 se zabývají odbornou výukou zahrnující stáže ve firmách a 2 organizace zastupují zaměstnavatele: 1 sociální iniciativa nabízí praxi studentům a 1 partner je zaměstnanecká firma.

Cíle projektu:

 • Posoudit odborné praxe v 6 zemích Evropské unie.
 • Porovnat osvědčené příklady z praxe.
 • Identifikovat způsoby podpory stážistů, školících organizací a zaměstnavatelů.
 • Zjistit nejlepší postupy týkající se standardních dokumentů, které monitorují a vyhodnocují činnosti spojené se stážemi.
 • Zkoumat nejlepší postupy a problémy spojené s přenosem znalostí mezi teoretickou přípravou a praktickou prací.
 • Identifikovat překážky a příklady osvědčených postupů v oblasti rovných příležitostí v odborné praxi.

 

 

Stážisté, firmy, školitelé a pracovní agentury budou poskytovat informace o svých zkušenostech se stážemi a přenositelnými dovednostmi, které spojují teorii z učeben a praktickou práci v pracovním prostředí.

 

Hlavním výstupem budou posílené organizace pracující na dosažení lisabonských cílů tím, že poskytují lepší odborné vzdělávání a přípravu pro mladé pracovníky, kteří se účastní odborných stáží.

 

Výstupy, které budou k dispozici prostřednictvím webové stránky:

 

 • Prezentace vytvořené během výměnných návštěv.
 • Zpráva o současné praxi, včetně všech otázek týkajících se poskytování rovných příležitostí.
 • Průvodci nejlepšími postupy (3) pro stážisty, školící organizace a zaměstnavatele.
 • Zaváděcí strategie osvědčených postupů.
 • Příklady standardní dokumentace.
 • Případové studie.
 • Závěrečná zpráva.

 


PARTNEŘI
ŠKOLY