Formy vzdělávání a místo studia

 

 

 

 

Denní forma vzdělávání:

 

  • Denní forma je tříletá, tj. 6 výukových období
  • Studium probíhá vysokoškolskou formou - přednášky, semináře a cvičení, které jsou vedeny zkušenými pedagogy.
  • Součástí studia je odborná praxe, a to ve 2. a 3. ročníku

 

 

 

 

Kombinovaná forma vzdělávání:

  • Kombinovaná forma je tříletá, tj. 6 výukových období
  • Část studia probíhá ve škole; část formou samostudia
  • Možnost dodatečných individuálních nebo skupinových konzultací na základě domluvy s vyučujícím

 

 

 

 

Místo studia:

  • P. Holého 400, 738 01  Frýdek-Místek 

PARTNEŘI
ŠKOLY