Harmonogram pro 3. ročník

2019            
Termín Činnost   Provádí, zodpovědný
2.9.2019 Zápis, informace k praxím, zajišťování praxí vedoucí praxe  
9.9. - 30.9.2019 Revize, návrh témat k AP   všichni odborní učitelé
1.10.2019 Informace o tématech AP   VUO - ZO a CR
1.10. - 31.10.2019 Výběr a určení témat AP studenty, konzultace VUO, vedoucí praxe
1.10. - 31.10.2019 Projednání témat AP s VUO a odbornými vyučujícími VUO - ZO a CR, vyučující, studenti
1.11. -  29.11.2019 Určení vedoucích AP   VUO - ZO a CR
2.9. - 29.11.2019 Tvorba a schválení otázek k absolutoriu VUO a odborní vyučující
29.11.2019 Odevzdání zadání absolventské práce studentem vedoucímu práce, po schválení na stud. odd. e-mailem vedoucí práce, studenti  
2. - 6.12.2019 Seminář k letnímu období, absolutorium VUO - ZO a CR, ved. praxe
             
             
             
2020            
Termín

Činnost

  Provádí, zodpovědný
3.2. - 22.5.2020 Odborná praxe 3. ročníků   studenti a vedoucí praxe
20.1. - 7.2.2020 Jmenování vedoucích AP   ved. praxe, ved. prací, stud. odd.
do 6.3.2020 Určení oponentů AP    VUO, studijní oddělení
od 14.4.2020 Zaslání zadání AP studentům e-mailem (student samostatně zadání podepíše a vloží ke svázání do AP) stud. oddělení, zaslání e-mailem
únor Odborný seminář     studenti    
březen Odborný seminář     studenti  
duben Odborný seminář     studenti  
květen Odborný seminář     studenti  
1. - 11.4.2020 Rozeslání emailů oponentům s pokyny k vypracování posudku studijní oddělení  
do 30.4.2020 Uzavření všech studijních povinností studenti, studijní oddělení
do 30.4.2020 Odevzdání AP na studijním oddělení (2 ks + CD) studenti, kontrolují VUS
4. -5.5.2020 Odevzdání AP oponentům, vedoucím práce studijní oddělení  
6.5. -  15.5.2020 Vypracování posudků AP   vedoucí a oponenti AP
22.5.2020 Ukončení praxe     studenti  
18. - 22.5.2020 Zápočtový týden pro 3. ročníky   vedoucí praxe, studenti
18.5.2020 Odevzdání posudků AP na studijním oddělení vedoucí a oponenti AP
18. 5. - 22.5.2020 Rozeslání posudků AP studentům e-mailem studijní oddělení  
25.5. - 29.5.2020 Individuální příprava studentů k absolutoriu studenti  
1.- 4.6.2020 Absolutorium     všichni  
5.6.2020 Slavnostní vyřazení studentů   vedení školy, VUO, VUS, studenti
15. - 19.6.2020 Zpracování protokolu o absolutoriu  VUS  
22.6.2020 Kontrola materiálů (absolutorium) VUO  
30.6.2020 Odevzdání k archivaci   VUS, knihovna  
             
AP   absolventská práce      
VUO - ZO a CR    vedoucí učitel oboru Zahraniční obchod nebo Cestovní ruch  
VUS    vedoucí učitel skupiny    

PARTNEŘI
ŠKOLY