Historie školy

GOODWILL – vyšší odborná škola, s. r. o. byla zařazena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy do sítě škol, předškolních a školních zařízení dne 11. 9. 1996 pod názvem Soukromá vyšší odborná škola a střední škola zahraničního obchodu a cestovního ruchu GOODWILL, s. r. o. Obory vyšší odborné školy vznikly transformací oborů pomaturitního studia, které bylo akreditováno od roku 1993.

 

Škola získala v roce 2004 Certifikát systému řízení jakosti, které při následném auditu v roce 2009 obhájila a obdržela Certifikát systému řízení jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001:2009, který prokazuje vysokou kvalitu vzdělávání a hlavní cíl školy - neustálé zlepšování její úrovně. VOŠ GOODWILL patří k jedné 

z prvních v republice, která tento certifikát získala.

 

Zřizovatelem školy byl Ing. Jiří Uherek, majitel poradenské a konzultační firmy GOODWILL ve Frýdku-Místku, která mj. nabízela ve spolupráci se školou vzdělávací kurzy odborného zaměření. Českou školní inspekcí je škola stabilně vysoce hodnocena a patří dle ní do desítky vynikajících VOŠ v republice.  

 


PARTNEŘI
ŠKOLY