Místní zástupce cestovní kanceláře

PROFESNÍ KVALIFIKACE:

MÍSTNÍ ZÁSTUPCE CESTOVNÍ KANCELÁŘE
(KÓD 65-026-M)

 

Kvalifikace připravuje uchazeče na činnosti spojené s pozicí delegáta.

 

Profesní kvalifikace Místní zástupce cestovní kanceláře obsahuje tyto odborné způsobilosti:

 

  • aplikace znalostí světových dějin a dějin kultury v cestovním ruchu
  • využívání znalostí zeměpisu Evropy a ostatních světadílů ve vztahu k cestovnímu ruchu
  • vedení skupiny
  • zohledňování osob se speciálními potřebami při výkonu práce v cestovním ruchu
  • uplatňování právních a ekonomických aspektů při práci v cestovním ruchu
  • poskytování klientského servisu – informačních, poradenských a organizačních služeb v místě destinace
  • zabezpečování a organizace sportovních a společenských aktivit a organizace zábavy pro děti i dospělé
  • uplatňování profesního jednání a komunikace
  • ústní komunikace v cizím jazyce při výkonu práce v cestovním ruchu
  • písemná komunikace v cizím jazyce při výkonu práce v cestovním ruchu

 

PŘÍPRAVA KE ZKOUŠCE PROFESNÍ KVALIFIKACE MÍSTNÍ ZÁSTUPCE CESTOVNÍ KANCELÁŘE:

Délka kurzu:      48 vyučovacích hodin

Cena kurzu:       4900 Kč

Minimální počet účastníků:   6

 

 

 

CENA ZA ABSOLVOVÁNÍ ZKOUŠKY (po předchozím absolvování přípravného kurzu):

 

-      zkouška z odborné a praktické části              750 Kč

-      jazyková zkouška (AJ, NJ, RJ)*                    1000 Kč

 

Pozn.: ke zkoušce se lze přihlásit i bez předchozího absolvování přípravného kurzu ke zkoušce.

 

 

CENA ZA ABSOLVOVÁNÍ ZKOUŠKY (bez předchozí účasti na kurzu):

 

-      zkouška z odborné a praktické části            3500 Kč

-      jazyková zkouška (AJ, NJ, RJ)*                    1000 Kč

 

* V případě, že uchazeč složil jazykovou zkoušku úrovně minimálně B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky a doloží její úspěšné vykonání příslušným certifikátem, lze ji uznat v plném rozsahu.

 

 

Více informací lze nalézt v Hodnoticím standardu.


PARTNEŘI
ŠKOLY