Informace o projektu

Název projektu: Modernizace učeben

Registrační číslo projektu: CZ.1.10/2.1.00/06.00345

Regionální operační program regionu soudržnosti Moravskoslezsko 

Oblast podpory 2.1.1. Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání

V rámci projektu Modernizace učeben byly nově vybaveny nábytkem a počítačovou technikou 3 učebny informačních technologií, 5 jazykových učeben a 14 odborných učeben.

V průběhu projektu bylo zakoupeno:

  • 55 ks PC sestav,
  • 20 ks dataprojektorů včetně 19 ks stropních držáků,
  • 19 ks promítacích pláten,
  • ozvučení 6 učeben reprosoustavou domácí kino,
  • ozvučení 15 učeben reproduktory,
  • 14 ks prezentačních pultů (uzamykatelných skříněk na PC),
  • 1 tiskárna,
  • 2 scannery

Součástí projektu byla instalace Wi-fi systému, který umožňuje studentům i vyučujícím přístup k Internetu v obou budovách školy.


PARTNEŘI
ŠKOLY