Opatření související s přítomností studentů ve škole (COVID 19)

Všichni zaměstnanci, studenti a pracovníci zajišťující úklid jsou povinni dodržovat opatření, která jsou uvedena v přílohách.

Všichni studenti přítomni ve škole jsou povinni vyplnit a odevzdat Čestné prohlášení.


PARTNEŘI
ŠKOLY