Pokyny pro studenty

POKYNY PRO STUDENTY III. ROČNÍKŮ

 

Kontakt se studijním oddělením:   

tel.:607 090 885,e-mail:petrova@vos-goodwill.cz     studijniGOODWILL@seznam.cz

 

 1. Zajít za vedoucím absolventské práce a domluvit se s ním na názvu práce. Vyplnit na PC Zadání absolventské práce a odeslat e-mailem vedoucímu práce do 11. 2019.
 2. Zadání AP (zkontrolované) bude studentovi zasláno e-mailem od 4. 2020, student je podepíše a sváže do práce.
 3. Oponent absolventské práce studentovi bude určen vedením školy
  do 3. 2020. Pokud nebude oponent nahlášen, nebude moci jít student k absolutoriu.
 1. Zájemci o Europass zaplatí v pokladně 50 Kč a přinesou doklad na studijní oddělení do 4. 2020. Europass student obdrží v české a anglické verzi při slavnostním vyřazení zároveň s diplomem. Europass je doklad o studijních výsledcích studenta během studia a zároveň o výsledcích u absolutoria. Slouží k následnému studiu na VŠ (uznání předmětů) nebo k profesnímu zařazení v zahraničí.
 2. Studenti oboru CR odevzdají na studijní oddělení 1x foto (formát na OP) a doklad
  o zaplacení – 50 Kč. Na foto napsat jméno, datum narození a cizí jazyk, ze kterého vykoná absolutorium. Vše slouží k vydání Průkazu průvodce (není povinné) do 4. 2020.
 3. Odevzdat 2 paré svázané AP + 1x CD v pdf a wordu (CD nebude součástí AP). Práce budou podepsány. Student odevzdá práci osobně do 4. 2020.
 4. Všechny studijní povinnosti za 5. semestr musí být splněny do 4. 2020.
 5. Odevzdat index ke kontrole za 6. semestr na studijní oddělení od 5. 2020.
 6. Nezapomenout vrátit knihy a učebnice do knihovny a vrátit čip ke vstupu
  do školy a odevzdat výstupní list na studijní oddělení do 6. 2020.

 

 

Vypracovala: Irena Petrová, DiS.

 


Přílohy
docxZadání AP [docx, 15 kB]
PARTNEŘI
ŠKOLY