Praxe studentů

 • Cílem odborné praxe je prohloubit znalosti získané na vyšší odborné škole GOODWILL. Praxe je vykonávána v podnikatelských subjektech, které se přímo vztahují k danému studijnímu oboru. Studenti jsou během odborné praxe zařazeni do odborných útvarů podnikatelských subjektů (např. exportní oddělení, obchodní marketing, ekonomické informace a rozbory, informační systém, cestovní kancelář, informační středisko, recepce v lázeňských domech a hotelích).
 • Odbornou praxi zajišťuje škola. Projeví-li student snahu zajistit si praxi sám, škola jeho rozhodnutí respektuje, pokud místo praxe splňuje školou stanovena kritéria (ČR i zahraničí).
 • Zkušenosti dokazují, že naši absolventi tak získají průpravu, na jejímž základě jsou schopni založit a vést vlastní firmu, případně pracovat v manažerské funkci, a to i v zahraniční firmě.
 • Zaměstnání ve svém oboru v místě praxe získalo bezprostředně po ukončení školy cca 50 % studentů. Toto je dáno vhodným zařazením praxe v závěru studia a současné umísťování studentů na praxi v místě trvalého bydliště nebo v místě, kde student hodlá po ukončení vzdělání působit.

 

 

Podmínky praxe:

 

 • 8 hodinová pracovní doba
 • podepsaná Dohoda o provádění odborné ekonomické praxe, musí být odevzdána ještě před nástupem na praxi.(vyřizuje Mgr. Zdeňka Fajová)
 • Motivační dopis sepsaný na začátku praxe, ve kterém student uvede, co od praxe očekává
 • vyplněný Dotazník hodnocení studenta firmou praxe (www stránky školy)
 • vyplněný Dotazník hodnocení praxe studentem (www stránky školy)
 • Deník praxe podepsaný odpovědným pracovníkem
 • krátké písemné Zhodnocení proběhlé praxe ve vazbě na motivační dopis, součástí je krátká charakteristika podniku
 • úvodní stránka Zprávy z praxe, která obsahuje údaje o tom, kdo, kde a kdy praxi vykonal

PARTNEŘI
ŠKOLY