Profesní kvalifikace

GOODWILL – vyšší odborná škola, s. r. o. je na základě zákona č. 179/2006 Sb. o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, držitelem autorizace Ministerstva pro místní rozvoj pro tyto profesní kvalifikace:

 

1) Průvodce cestovního ruchu (kód 645-021-N)

2) Samostatný pracovník cestovní kanceláře a cestovní agentury (kód 65-032-N)

3) Místní zástupce cestovní kanceláře (kód 65-026-M)

 

Zkoušky pro profesní kvalifikace probíhají na základě Národní soustavy kvalifikací (zkráceně NSK). NSK umožňuje zájemcům získat celostátně uznávané osvědčení o jejich profesní kvalifikaci a pomáhá všem, kdo se vydávají na cestu za lepší prací s cílem získat plnohodnotnou kvalifikací a lepší pracovní uplatnění.

 

Více informací o jednotlivých profesních kvalifikacích naleznete v jednotlivých odkazech.


Přílohy
PARTNEŘI
ŠKOLY