Průvodce cestovního ruchu

PROFESNÍ KVALIFIKACE:

PRŮVODCE CESTOVNÍHO RUCHU
(KÓD 65-021-N)

 

Profesní kvalifikace Průvodce cestovního ruchu obsahuje tyto odborné způsobilosti:

 

 • aplikace znalostí historie a dějin kultury České republiky
  v průvodcovské činnosti
 • aplikace znalostí světových dějin a dějin kultury v cestovním ruchu
 • využívání znalostí zeměpisu cestovního ruchu v České republice
 • využívání znalostí zeměpisu Evropy a ostatních světadílů ve vztahu
  k cestovnímu ruchu
 • vysvětlení vztahu cestovního ruchu k životnímu prostředí
 • prezentace přehledu o životě obyvatel v České republice
 • orientace v podmínkách činnosti průvodců v EU
 • prezentace reálií a specifik cestovního ruchu v ČR
 • příprava výkladu průvodce a nabídky průvodcovských služeb
 • vedení skupiny
 • provádění výkladu
 • zohledňování osob se speciálními potřebami v práci průvodce
 • uplatňování právních a ekonomických aspektů při výkonu práce průvodce
 • zajišťování služeb cestovního ruchu
 • uplatňování profesního jednání a komunikace
 • ústní komunikace v cizím jazyce při výkonu práce průvodce
 • písemná komunikace v cizím jazyce při výkonu práce průvodce
 • informovanost o reáliích dané jazykové oblasti

 

PŘÍPRAVA KE ZKOUŠCE PROFESNÍ KVALIFIKACE PRŮVODCE CESTOVNÍHO RUCHU:

Délka kurzu:      80 vyučovacích hodin

Cena kurzu:       7500 Kč

Minimální počet účastníků:   6

 

 

CENA ZA ABSOLVOVÁNÍ ZKOUŠKY (po předchozím absolvování přípravného kurzu):

 

-      zkouška z odborné a praktické části              950 Kč

-      jazyková zkouška (AJ, NJ)*                        1000 Kč

 

Pozn.: ke zkoušce se lze přihlásit i bez předchozího absolvování přípravného kurzu ke zkoušce.

 

 

CENA ZA ABSOLVOVÁNÍ ZKOUŠKY (bez předchozí účasti na kurzu):

-      zkouška z odborné a praktické části            3900 Kč

-      jazyková zkouška (AJ, NJ)*                        1000 Kč

 

* V případě, že uchazeč složil jazykovou zkoušku úrovně minimálně B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky a doloží její úspěšné vykonání příslušným certifikátem, lze ji uznat v plném rozsahu.

 

 

 

Více informací lze nalézt v Hodnoticím standardu.


PARTNEŘI
ŠKOLY