Informace o projektu

 

Název projektu: Rozvoj a zkvalitňování odborného vzdělávání na středních školách a vyšších odborných školách Moravskoslezského kraje s důrazem na odbornou praxi

 

Registrační číslo: CZ.04.1.03/3.1.15.1./0143

 

Název operačního programu: Operační program Rozvoj lidských zdrojů (OPRLZ), priorita 3 – Rozvoj celoživotního učení, opatření 3.1. – Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízení a rozvoj podpůrných systémů ve vzdělávání

 

Realizace projektu: projekt probíhal od 1. 3. 2006 do 31. 12. 2007.

 

Více informací o projektu zde...


PARTNEŘI
ŠKOLY