Projekt "Zkvalitnění výuky prostřednictvím vzdělávání pedagogů II"

 


 

 

 

GOODWILL - vyšš odborná škola, s.r.o. je příjemcem projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím vzdělávání pedagogů II, registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016457.

 

Projekt je zaměřen na zvýšení kvality výuky studentů GOODWILL – vyšší odborné školy, s.r.o. a osobnostně profesní rozvoj pedagogických pracovníků. Cíle bude dosaženo absolvováním odborného vzdělávání pedagogickými pracovníky, sdílením zkušeností pedagogů, zatraktivněním výuky ve formě tandemové výuky a účastí pedagogů na stážích realizovaných u zaměstnavatelů. Ve škole také proběhnou projektové dny. Zároveň bude posílena personální podpora školy v podobě zajištění pozic Školního kariérového poradce a Koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatelů.


Projekt bude realizován v období 1. 10. 2019 - 30. 9. 2021.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJEKT "ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ II" JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ.

 

 

 

 


PARTNEŘI
ŠKOLY