Informace o projektu

V letech 2002-06 se škola podílela na realizaci Státní informační politiky ve vzdělávání a jako certifikované školící středisko pro oblast Z i oblast P pořádala školení v rámci realizace projektu P I - Informační gramotnost.

V nabídce byla tato školení:

 • úroveň Z
 • úroveň P - úvodní modul
 • úroveň P - volitelné moduly
  - Tabulkové kalkulátory
  - Publikování na www
  - Grafika a digitální fotografie
 • úroveň S
  - Prezentace v Power Pointu
  - MS Word a obchodní korespondence

V uvedených letech proběhlo celkem 30 kurzů s 440 účastníky.


PARTNEŘI
ŠKOLY