Slavnostní předání osvědčení 9. 6. 2017

 

Bylo, nebylo…

 

 

Za devatero horami a devatero řekami leželo v malebném městečku Frýdek-Místek malé království, které se jmenovalo GOODWILL.

 

Již léta mu vládla Kamila I. – Spravedlivá. Ta spravovala své panství s láskou a péčí a její věrní se do práce těšili, což vyvolávalo údiv na tvářích okolních, ne tak osvícených vladařů.

 

Bylo-li výjimečně někoho třeba potrestat, Kamila sáhla ke své osvědčené zbrani – zadala záludný matematický příklad a potom všem povyprávěla, jak ho dotyčný nevyřešil.

 

Jednou jí její rádkyně Irenka, řečená Sličná, navrhla, aby království bylo otevřeno pro všechny, kdo se chtějí vzdělávat. Měla na mysli především lidi zkušené a zralé – na mobilech nezávislé.

 

Aby se myšlenka tato mohla uskutečnit, bylo třeba nějaké zlaťáčky opatřit. Kamila se zamyslela a oslovila správce gubernie – Michala Ušlechtilého. Ten byl všemu nakloněn a nejedním zlaťáčkem na dobrou věc přispěl.

 

A tak už druhý rok na GOODWILLu máme Seniorskou akademii…

 

V tomto školním roce si studenti chodili popovídat o tom, jak slávu království šířit, penízky vydělávat a rozumně hospodařit. Toto téma nejlépe ovládá paní Zuzana řečená Stefi, která mnohými příklady z domova i ze světa s radostí přispěla.

 

Pravidla chování galantního a šarmantního pak studenti přetřásali s hradní protokolářkou Janou Nevelkou.

 

O sousedních královstvích pak zajímavě informoval Rostislav řečený Božský, který styk se zahraničím již léta zabezpečuje.

 

A protože studenti horliví a nadšení byli, ani o přestávkách nelenili. V hradní klubovně u kávy čile diskutovali.

 

Tak uběhl další, již druhý rok…

 

Dnes jsme se sešli, abychom glejt na jeho zakončení

milým studentům předali,

krásné prázdniny popřáli

a na další setkání se těšit mohli.

 

A zazvonil zvonec a druhému roku je konec!

 

 

A správná odpověď na otázku položenou RNDr. Kamilou Slovákovou, Ph.D. při slavnostním předávání osvědčení: "Kdo je autorem výše uvedeného proslovu?" zní:

 

HRADNÍ PROTOKOLÁŘKA! :)


PARTNEŘI
ŠKOLY