Všeobecné informace o praxi

  • Odborná praxe je významnou součástí studia na vyšší odborné škole GOODWILL. Jejím cílem je prohloubit znalosti získané v teoretické přípravě a umět je aplikovat v praxi. Praxe je vykonávána v podnikatelských subjektech, které se přímo vztahují k danému studijnímu oboru. Studenti jsou během odborné praxe zařazeni do odborných útvarů podnikatelských subjektů, pracují např. v exportních odděleních, v odděleních marketingu, reklamy, v cestovních kancelářích, informačních centrech, na recepcích apod.
  • Odbornou praxi zajišťuje škola. Ze své databáze desítek spolupracujících firem vybere pro studenta vhodnou alternativu. Projeví-li student snahu zajistit si praxi sám, škola jeho rozhodnutí respektuje, pokud místo praxe splňuje školou stanovena kritéria.(ČR i zahraničí).
  • Student si může vybrat z bohaté nabídky firem v ČR nebo absolvovat stáž v zahraničí. Nabízíme možnost přímé spolupráce se zahraničními firmami, např. práce v Řecku s CK Kalamaki Travel nebo odborné stáže v rámci projektu Leonardo ve Španělsku či ve Velké Británii. Některé zahraniční stáže jsou placené. Více informací o projektu Leonardo zde.
  • Pravidelně pořádáme workshopy se zaměstnavateli a projednáváme náplň studia, přizpůsobujeme se požadavkům trhu, což přispívá k následné snadné zaměstnatelnosti studenta po ukončení studia. Zaměstnání ve svém oboru v místě praxe bývá nabídnuto bezprostředně po ukončení školy cca 50 % studentům.

PARTNEŘI
ŠKOLY