Pedagogové

INTERNÍ VYUČUJÍCÍ:

 

  Ing. Šárka Cudziková

Předměty: Mikroekonomie, Makroekonomie

Absolventka GOODWILL - vyšší odborné školy, s. r. o., obor Zahraniční obchod (DiS.) a Vysoké školy podnikání, a. s., studijní program Ekonomika a management (Ing.).

Od roku 2000 zaměstnána na VOŠ GOODWILL, od roku 2012 zástupkyně ředitelky. Kurzy v oblasti dalšího vzdělávání učitelů v rámci pedagogiky a psychologie. Spolupráce na mnoha projektech Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK).

Záliby: hudba, kultura, literatura, tvořivé činnosti, příroda.

 

Kabinet: budova „A“, přízemí

     +420 727 875 121  

vosgood@vos-goodwill.cz

 

 

 

 

 

 

 

  Mgr. Rostislav Gola

 Předměty: Německý jazyk, Zeměpis cestovního ruchu, Socioekonomická geografie, Projektové řízení

Filozofická fakulta Ostravské univerzity, obor německý jazyk a geografie, pedagogická praxe 17 let na škole Goodwill – vyšší odborná škola, s. r. o. Kurzy v oblasti dalšího vzdělávání učitelů v rámci německého jazyka, zeměpisu, pedagogiky nebo psychologie. Držitel Certifikátu specialisty pro otázky EU (distanční kurz Hospodářské komory České republiky). Práce na evropských projektech (např. Leonardo da Vinci – mobility).

Záliby: sport, turistika, cestování.

 

Kabinet: budova „B“, 1. patro

   +420 727 875 124   

gola@vos-goodwill.cz

 

 

 

 

 

  PhDr. Jana Řeháková

Předměty: Psychologie, Profesní etika, Management, Animační činnosti

Střední pedagogická škola (Nový Jičín), Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci (obor český jazyk – pedagogika).

Dlouholetá pedagogická praxe (25 let) v různých typech škol od mateřské po vyšší odbornou.

Navazující kurzy a školení v oblasti psychologie, poradenství pro děti se specifickými problémy, komunikace a animačních činností pro klienty různého věku.

Záliby: kultura, chov psů a koček, zahradničení, vaření

 

Kabinet: budova „B“, přízemí

     

rehakova@vos-goodwill.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ing. Jan Slíva

Správce IT techniky, systému MOODLE

Předměty: Informační technologie, Obchodní korespondence, Statistika, Prezentační techniky

Vysokoškolské vzdělání technického směru, obor automatizované systémy řízení, doplněné pedagogickým studiem na Ostravské univerzitě v Ostravě.

Předchozí praxe v Ústavu geoniky ČSAV Ostrava v laboratoři matematického modelování – vývoj SW a praktické výpočty napěťo-deformačních modelů.

Dlouholeté pedagogické a lektorské zkušenosti.

 

Kabinet: budova „A“, přízemí

   +420 727 946 870   

j.sliva@vos-goodwill.cz

 

 

 

 

 

 

 

  RNDr. Kamila Slováková, Ph.D.

Předměty: Finanční matematika, Zeměpis cestovního ruchu

Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, obor matematika a zeměpis, doktorské studium na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava, obor Geoinformatika, zaměření na problematiku trhu práce a multikriteriálního hodnocení. Pedagogická praxe 21 let. Odborné kurzy zaměřené na psychologii, pedagogiku, management, vzdělávání dospělých (Kvalifikovaný lektor vzdělávání dospělých v ČR a SR, Filozofická fakulta UP Olomouc).

Lektorka kurzů zeměpisu cestovního ruchu. Manažerka projektů ESF Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (zaměřené na vzdělávání), mezinárodních projektů Comenius a Leonardo (zaměřených na management školy a organizaci praxí).

Záliby: cestování, historické památky, přírodní pozoruhodnosti.

 

Kabinet: budova „A“, přízemí

   +420 601 394 794   

slovakova@vos-goodwill.cz

 

 

 

 

 

  Mgr. Martina Václavíková

Předměty: Anglický jazyk, Konverzace v anglickém jazyce

Vzdělání: GOODWILL – vyšší odborná škola, s. r. o., obor Cestovní ruch; bakalářské studium Ostravská univerzita, obor Anglický jazyk v podnikatelské sféře; magisterské studium Ostravská univerzita, obor Anglický jazyk pro překladatelskou praxi. Dále pedagogické minimum, tříletý studijní a pracovní pobyt v zahraničí (Velká Británie, USA, Španělsko) a všeobecná státní jazyková zkouška.  Studijní lektorský kurz v Oxfordu, soustavná aktivní účast na lektorských seminářích věnovaných zkvalitňování výuky AJ. Bohaté zkušenosti také ve firemním a soukromém vzdělávání se zaměřením na obchodní angličtinu, přípravu ke zkouškám i pracovním pohovorům. Překlady a tlumočení v různorodých oblastech a při různých příležitostech. Obliba v moderních vyučovacích metodách, využití nových technologií a komunikativní přístup.

Záliby: cestování, kulinářské zážitky, cyklistika, lyžování, film, rodina, přátelé a angličtina.

 

Kabinet: budova „B“, 1. patro   

  

vaclavikova@vos-goodwill.cz

 

 

 

 

  Ing. Alena Votoupalová

Předměty: Technika služeb cestovního ruchu, Průvodcovská činnost, Cestovní kancelář, Hotelový provoz, Doprava v cestovním ruchu, Speciální druhy cestovního ruchu, Bankovnictví, Mezinárodní platební styk.

Lektor kurzu Průvodce v cestovním ruchu, Hotelnictví a lázeňství.

 

VŠE Bratislava, fakulta Ekonomiky služeb a cestovního ruchu, Ostravská universita – Pedagogická fakulta - Doplňkové pedagogické studium, Universita Palackého v Olomouci – absolvování celoživotního vzdělávání a získání osvědčení „Kvalifikovaný lektor vzdělávání dospělých v České a Slovenské republice“             

Certifikáty z  absolvování školení:

„Cestovní ruch pro všechny“; „Cestovní ruch a udržitelný rozvoj“; „Národní a regionální politika a strategické dokumenty v oblasti cestovního ruchu“; „Ubytovací úsek v oblasti cestovního ruchu“

 

Praxe:

1983 – 1991    ČSAD Ostrava, ZVS – Závod výchovy pracujících a sociálních služeb, ekonomické oddělení, pozice vedoucí plánovač hotelu RELAX v Rožnově pod Radhoštěm

1992 – 1998 Komerční banka a.s., Pobočka Frýdek-Místek, vedoucí oddělení zpracování služeb klientům

1998 – současnost GOODWILL – vyšší odborná škola, s.r.o., Frýdek-Místek: Vedoucí oboru Cestovní ruch a vyučující odborných předmětů cestovního ruchu

 

Účast v projektech EU:

Tvorba vzdělávacích programů pro zvýšení nabídky a kvality DV

Využití blended learningu pro spolupráci VOŠ a VŠ s důrazem na vzdělávání studentů VOŠ a zajištění tak možnosti prostupnosti do bakalářského programu

 

Kabinet: budova „B“, 1. patro

    +420 727 893 572   

votoupalova@vos-goodwill.cz

 

 

 

 

EXTERNÍ VYUČUJÍCÍ:

 

PhDr. Karel Bogar

Předměty: Dějiny kultury 

Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, obor český jazyk a dějiny; postgraduální studium muzeologie. Odborná a řídící praxe v muzeu a dlouholetá pedagogická praxe. Souběžně galerista, kurátor výstav, člen výtvarné skupiny Email Art UVU Praha, vedoucí Výtvarné dílny uměleckého smaltu, o. s. Frýdlant nad Ostravicí.

Vedle pedagogické práce rozsáhlá odborná činnost publikační, realizace desítek katalogů, stovek výstav a zahájení výstav. Kurátor mezinárodních sympozií uměleckého smaltu ve Frýdlantu n. O. Přednášková činnost v oblasti umění. Dlouholetá práce ve vedení Pobeskydského klubu přátel výtvarného umění ve Frýdku-Místku.

Záliby: turistika, kultury cizích zemí, cestování.

 

Kabinet: budova „B“, přízemí       

bogar@seznam.cz

 

 

 

 

  Mgr. Jana Dreslerová

Předměty: Právo, Mezinárodní právo, Právo a ekonomika EU, Obchodní korespondence

Absolventka Střední ekonomické školy – obor ekonomika zahraničního obchodu, Brno, Právnická fakulta Masarykovy univerzity Brno, pedagogická praxe 19 let, dřívější praxe ve výrobních podnicích – Tatra Kopřivnice (praxe 6 let), ZPS Zlín (6 let), SMC/Biocel Paskov (13 let).

V současné době i vyučující na VŠKE Brno (Právo, Základy práva EU a Ekonomika EU).

Záliby: folklór, lyžování, cestování

 

Kabinet: budova „A“, přízemí

     

dreslerova@vos-goodwill.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Ing. Pavla Dudysová

Předměty: Mezinárodní obchodní operace

Kabinet: budova "B", přízemí            pavla.dudysova@gmail.com      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Mgr. Zdeňka Fajová

Předměty: Německý jazyk, Odborné praxe

Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, obor německý a český jazyk, dlouholetá pedagogická praxe (40 let), z toho na Obchodní akademii (20 let), na Státní jazykové škole (20 let), postgraduální studium v Německu, průběžné postgraduální kurzy v ČR s německými, rakouskými a švýcarskými lektory.

Dosud jako lektor v kurzech němčiny pro veřejnost (pro začátečníky až pokročilé, kurzy konverzační i speciálně zaměřené, např. pro učitelky mateřských škol, pro děti předškolního věku, do věku 10 let, přípravné kurzy ke státnicím a certifikátům), kurzy firemní (kurzy německé korespondence, obchodní němčina) ke zkouškám úrovně A1, A2, B1, B2, C1, se specializací na německý jazyk v zahraničním obchodě.

Záliby: lyžování, turistika, kultury cizích zemí, cestování.

 

Kabinet: budova „A“, přízemí

   +420 727 968 484

  

fajova@vos-goodwill.cz, zdenka.fajova@centrum.cz

 

 

 

 

 

Ivana Franková

Předměty: Anglický jazyk, Ruský jazyk, Německý jazyk

Pedagogická fakulta Ostrava, obor ruský jazyk-zeměpis. Všeobecná státní zkouška z NJ, RJ a AJ, Cambridge certifikáty CAE (obecný AJ) a BEC Higher (obchodní AJ), PC zkouška ECDL, zkouška a průkaz průvodce CR.

Průběžné postgraduální kurzy, kurzy EU – výuka AJ dospělých a ve firmách, využívání moderních technologií ve výuce cizího jazyka, metodologie výuky AJ – kurzy v ČR s rodilými mluvčími, psychologické aspekty výuky I. a II, roční seminář RJ pro učitele na Univerzitě Palackého (obecný jazyk, obchodní RJ, literatura, film,..) atd.

Dlouholetá pedagogická praxe (29 let) – soukromá ZŠ zaměření na výuku cizích jazyků
(2. stupeň), jazyková škola, pomaturitní studium, výuka NJ a AJ ve firmách – zaměření na obchodní jazyk. Výuka na VOŠ Goodwill (16 let). Zde výuka NJ pro obor Zahraniční obchod, AJ pro obor Zahraniční obchod, Cestovní ruch. Průběžně výuka v obchodních kurzech a kurzech pro veřejnost – AJ, NJ, příprava k mezinárodním certifikátům, přípravné kurzy k maturitní zkoušce z AJ, RJ.

Praktická průprava získaná díky pozici obchodníka pro zahraniční partnery a tlumočníka –překladatele např. pro ŽD Bohumín, Vítkovice–Export, Mostárnu Frýdek-Místek. Překlady pro projekty EU.

Záliby: cyklistika, literatura, kultura, jóga, tai-chi, příroda, cestování.

 

Kabinet: budova „B“, 1. patro    

  

ivanafrankova@seznam.cz

 

 

 

 

 

Mgr. Renáta Fučková

Předměty: Zdravověda

 

 

renata.fuc@seznam.cz

 

 

 

  

Mgr. Petr Jaroš

Předměty: Anglický jazyk

 

Kabinet: budova „B“, přízemí

       

petrjaros.vos@seznam.cz

 

 

 

Ing. Irena Jungová

Předměty: Účetnictví, Daně

 

Kabinet: budova „B“, přízemí

   

irenajungova@seznam.cz

 

 

 

 

Mgr. Pavel Kváš

Předměty: Animační (sportovní) činnosti

kvaspavel@seznam.cz

 

 

 

Mgr. Eva Paličková

Předměty: Španělský jazyk

 

Kabinet: budova „B“, přízemí

      

eva.palickova@centrum.cz

 

 

 

 

  PhDr. Věra Strakošová

Předměty: Dějiny výtvarné kultury, Výtvarná kultura

Absolventka Univerzity Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, obor teorie kultury a sociologie. Praxe v oblasti kultury, vzdělávání, médií - 20 let. Pedagogická práce více než 20 let, převážně na Soukromé střední uměleckoprůmyslové škole a VOŠ Goodwill. Spolupráce se soukromou vzdělávací agenturou - přednášky ve specializovaných kurzech (psychologie). Publikační činnost tematicky zaměřena na oblast kultury, vzdělání, školství, zdravotnictví. Dosud v pozici herní specialistky, práce na projektech a prezentace herní terapie, z toho vyplývající stáž v Londýně.

Záliby, zájmy: oblast kultury obecně - četba, film, divadlo, fotografie, kultura jiných zemí, cestování, turistika.

 

Kabinet: budova „B“, přízemí

     

vera.strakosova@seznam.cz

 

 

 

 

 

 Růžena Kolarzová

asistentka pedagoga

 

 

 


PARTNEŘI
ŠKOLY