Informace o projektu

 

Název projektu: Využití ICT ve výuce na gymnáziích

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0030

 

Cílem projektu "Využití ICT ve výuce na gymnáziích" bylo vytvoření partnerství vzdělávacích institucí za účelem zlepšení výukových metod a podmínek pro práci žáků i učitelů. K dosažení cíle byly vytvořeny metodické materiály pro vzdělávací programy počátečního vzdělávání s využitím moderních výukových prostředků (interaktivní tabule, SW na tvorbu didaktických testů). Vzdělávací programy byly inovovány s důrazem na rozvoj jednotlivých klíčových kompetencí žáků. Vytvořené metodické materiály pokrývají primárně učivo zeměpisu na gymnáziích a dále vybrané kapitoly z dalších předmětů (biologie, matematika, fyzika, chemie, cizí jazyky aj.). Soubor všech vytvořených metodických materiálů je k dispozici v odkazu „materiály ke stažení“.

 

Cílem projektu bylo rovněž zavádění nových výukových metod s použitím vytvořených materiálů do výuky a tedy zlepšení motivace, práce i výsledků žáků i učitelů. K dosažení cíle byla realizována školení pro pedagogické pracovníky zapojených škol jak v oblasti IT, tak v oblasti moderních vyučovacích metod, vedení hodiny, komunikace s žáky, řešení konfliktů, zavádění a řízení změn (vyučovacích metod, vedení hodiny) a také z oblasti relaxace. Do projektu bylo zapojeno 5 gymnázií pro možnost rozdělení práce a vzájemného sdílení a ověřování výsledků a 1 vyšší odborná škola, na které mohou absolventi gymnázií pokračovat ve studiu. Metodické materiály vytvořené pedagogy vyšší odborné školy byly sestaveny pro žáky gymnázií. Vyšší odborná škola zde vystupuje jako "odběratel" absolventů gymnázií a v projektu tedy jako konzultant a poradce při definování výstupů z vyučovacích hodin.

 

Více informací o projektu zde...

 

V rámci projektu byl vypracován vzdělávací program v rozsahu 40 hodin zaměřený na ICT. Materiály jsou ke stažení zde:

Metodický materiál - excel

Metodický materiál - grafika

Metodický materiál interaktivní tabule SMART

Metodický materiál powerpoint

Metodický materiál word

Tabulky k procvičení

Titulní strana k příručce SLMS

Základní příručka pro učitele SLMS


PARTNEŘI
ŠKOLY