Vzdělávání a poradenství pro lepší postavení žen na trhu práce

Nabídka účasti v projektu „Vzdělávání a poradenství pro lepší postavení žen na trhu práce“, č. projektu CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003058:
 
Ženy, které patříte do cílové skupiny, přijďte mezi nás a využijte bezplatnou příležitost ke vzdělávání a osobnímu rozvoji!
 
Pro koho je projekt určen?
Cílovou skupinou jsou ženy, které mají střední vzdělání (stačí i výuční list), bydlí nebo pracují na území Moravskoslezského kraje a splňují alespoň 1 z těchto podmínek:

1. žena ve věku nad 55 let do 63 let (zároveň žena není a nebude v dohledné době poživatelem starobního důchodu)

2. evidence na úřadu práce déle než 5 měsíců

3. žena má děti/dítě do 15 let věku

4.  žena ve věku do 25 let (nad 18 let s ukončeným středním vzděláním - čili lze zařadit studentku VŠ)

5. ženy se zdravotním znevýhodněním (pouze s potvrzením od OSSZ o "omezení zdravotní způsobilosti" - nelze uznat invaliditu I. - III. stupně, protože to je již "zdravotní postižení")

6. ženy evidované na ÚP jako tzv. zájemce o zaměstnání - musí o tom, že je takto evidována, donést z ÚP potvrzení.

 
V rámci aktivit projektu se žena zúčastní individuálního kariérového poradenství:
tato aktivita je pro všechny zájemkyně povinná, poradce si na zájemkyni udělá čas (v termínu, kdy se jí to hodí) a vysvětlí všechny aktivity projektu, do kterých se může podle vlastního zájmu a potřeb zapojit.
 
 
Odborný vzdělávací kurz vedený v rámci projektu na GOODWILL - vyšší odborné škole, s. r. o.: ÚČAST ZDARMA (při splnění výše uvedených podmínek):
 

Průvodce cestovního ruchu 65-021-N, 100 VH (z toho 80 VH prezenčně) včetně zkoušky z profesní kvalifikace
Jedná se o kvalifikační kurz pro zájemce o práci v cestovní kanceláři, kteří budou pracovat v pozici průvodce v ČR nebo v zahraničí. Kurz je zakončen zkouškou z profesní kvalifikace a účastníci získají osvědčení (oficiální dokument SEVT s vodoznakem a kulatým razítkem se státním znakem). Na osvědčení je uveden kvalifikační dovětek EU tzv. European Qualification Framework - EQF, který je velmi důležitý, pokud chcete své osvědčení předložit v jiné zemi EU. Osvědčení nahrazuje standardní formální vzdělání v daném oboru.
Zkouška se skládá z části odborné a jazykové a je autorizována Ministerstvem pro místní rozvoj.
Pokud uchazeč složil jazykovou zkoušku úrovně minimálně B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky a doloží její úspěšné vykonání příslušným certifikátem, lze ji uznat v plném rozsahu.
Více o obsahu kurzu naleznete zde.
Kurz bude zahájen v září - říjnu 2017, zkouška proběhne 24. a 25. ledna 2018.
 
Pokud zájemce nesplní podmínky pro bezplatnou účast v kurzu, lze se kurzu také zúčastnit. Účastník v tomto případě hradí zvýhodněnou cenu: 3750 Kč/kurz, 1000 Kč/zkoušku z odborné a praktické části a 750 Kč/jazykovou zkoušku (AJ, NJ). 
 
 
 
Jak se přihlásit?
Zájemci pište na e-mail vosgood@vos-goodwill.cz - uveďte, prosím, své jméno a telefonní číslo, budeme Vás kontaktovat!
 
 
 

PARTNEŘI
ŠKOLY