Znalosti absolventa

 

Absolvent vzdělávacího programu Cestovní ruch se zaměřením na Animace v cestovním ruchu je vybaven teoretickými vědomostmi a praktickými zkušenostmi v celé šíři problematiky cestovního ruchu. Absolvent aktivně používá 2 cizí jazyky (anglický a německý), ovládá odbornou terminologii zaměřenou na oblast cestovního ruchu.

 

Absolvent cestovního ruchu – zaměření Animace v cestovním ruchu

 

 • orientuje se v problematice jednotlivých činností uskutečňovaných v cestovních kancelářích a cestovních agenturách a v ubytovacích zařízeních
 • má znalosti z geografie a dějin kultury, umění a architektury
 • umí poskytovat všechny druhy průvodcovských služeb
 • umí uzavírat smlouvy mezi obchodními partnery, především cestovní kanceláří a ubytovacími zařízeními a dopravci
 • má právní vědomí o jednotlivých právních normách, které zahrnují problematiku cestovního ruchu
 • má znalosti z využívání marketingu v podmínkách tržní ekonomiky se zaměřením na prodej služeb, tj. činnosti cestovních kanceláří a ubytovacích zařízení
 • aktivně používá 2 cizí jazyky (anglický a německý jazyk), ovládá odbornou terminologii zaměřenou na oblast cestovního ruchu
 • využívá technické a programové vybavení výpočetní techniky, aplikuje uživatelské programy v praxi a výsledky jasně interpretuje
 • provádí rozbor jednání obchodních partnerů při obchodním jednání, analyzuje ho, vytváří obecné závěry a navrhuje řešení, umí obhájit své názory
 • využívá poznatky z oblasti psychologie a managementu při vedení lidí

 

Specifika zaměření Animace v cestovním ruchu

 

 • má odborné znalosti a dovednosti důležité pro tvorbu programů pro volný čas u věkově odlišných skupin v různorodém prostředí
 • získá praktické zkušenosti s tvorbou programů, především se zaměřením na dětské programy
 • má základní znalosti z třetího cizího jazyka, výběr ze španělštiny nebo ruštiny

PARTNEŘI
ŠKOLY