Znalosti absolventa

 

Absolvent vzdělávacího programu Cestovní ruch se zaměřením na Podnikání v cestovním ruchu je vybaven teoretickými vědomostmi a praktickými zkušenostmi v celé šíři problematiky cestovního ruchu. Absolvent zaměření aktivně používá 2 cizí jazyky (anglický a německý), ovládá odbornou terminologii zaměřenou na oblast cestovního ruchu.

 

Absolvent cestovního ruchu – zaměření Podnikání v cestovním ruchu

 • orientuje se v problematice jednotlivých činností uskutečňovaných v cestovních kancelářích a cestovních agenturách a v ubytovacích zařízeních
 • má znalosti z geografie a dějin kultury, umění a architektury
 • umí poskytovat všechny druhy průvodcovských služeb
 • umí uzavírat smlouvy mezi obchodními partnery, především cestovní kanceláří a ubytovacími zařízeními a dopravci
 • má právní vědomí o jednotlivých právních normách, které zahrnují problematiku cestovního ruchu
 • má znalosti z využívání marketingu v podmínkách tržní ekonomiky se zaměřením na prodej služeb, tj. činnosti cestovních kanceláří a ubytovacích zařízení
 • aktivně používá 2 cizí jazyky (anglický a německý jazyk), ovládá odbornou terminologii zaměřenou na oblast cestovního ruchu
 • využívá technické a programové vybavení výpočetní techniky, aplikuje uživatelské programy v praxi a výsledky jasně interpretuje
 • provádí rozbor jednání obchodních partnerů při obchodním jednání, analyzuje ho, vytváří obecné závěry a navrhuje řešení, umí obhájit své názory
 • využívá poznatky z oblasti psychologie a managementu při vedení lidí

 

Specifika zaměření Podnikání v cestovním ruchu

 • umí vykalkulovat tuzemský i zahraniční zájezd, orientuje se v podnikové ekonomice
 • zná problematiku fungování Evropské unie, umí zpracovat návrh projektů financovaných z fondů Evropské unie a jiných fondů
 • ovládá základní manažerské techniky (plánování, organizování, personalistika, vedení a kontrola), zná manažerské metody
 • zná daňový systém v ČR, vyhotovuje daňová přiznání

PARTNEŘI
ŠKOLY